Aldrog logo

Realizacje / Drogi publiczne

DRUŻYNA POZNAŃSKA

Zespół projektantów ALDROG uczestniczył w inwestycji: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w miejscowości Drużyna wraz z przebudową drogi”.

 

Prace projektowe branży drogowej obejmowały: budowę ścieżki rowerowej wzdłuż istniejących dróg powiatowych nr 2465P i 2469P oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2469P (ulica Powstańców Wielkopolskich) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 2465P (ulica Główna) do skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminną (ulica Krańcowa).

Przyjęte rozwiązania projektowe wpłynęły na: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu