Aldrog logo

Realizacje / Węzły przesiadkowe

POBIEDZISKA

Zespół projektantów ALDROG uczestniczył w inwestycji: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Pobiedziskach”.

Prace projektowe branży drogowej obejmowały: rozbudowę układu dróg, w tym budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej relacji Poznań- Gniezno na parking oraz dworzec autobusowy, budowę parkingów wraz z jezdniami manewrowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem oraz monitoringiem wizyjnym.

Przyjęte rozwiązania projektowe wpłynęły na: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, możliwość integracji różnych form transportu (połącznia komunikacji kolejowej z samochodową, rowerową oraz pieszą), zwiększenie dostępności infrastruktury dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

Inwestor:
Gmina Pobiedziska