Aldrog logo

Realizacje / Węzły przesiadkowe

ROKIETNICA

Zespół projektantów ALDROG uczestniczył w inwestycji: „Budowa Węzła Przesiadkowego Rokietnica”. 

Prace projektowe branży drogowej obejmowały: budowę nowego budynku dworca kolejowego, przebudowę drogi powiatowej, budowę zjazdu z drogi powiatowej na parking oraz dworzec autobusowy, budowę parkingów wraz z jezdniami manewrowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz stacjami ładowania pojazdów.

Przyjęte rozwiązania projektowe wpłynęły na: funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni na styku gminy i terenów kolejowych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, możliwość integracji różnych form transportu (połącznia komunikacji kolejowej i autobusowej z samochodową, rowerową
oraz pieszą), zwiększenie dostępności infrastruktury dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Inwestor:
Gmina Rokietnica